Läsnäoloa & aikaa hyvinvoinnillesi hevosten seurassa

Virkisty ja voimaannu Virmakasta!

Virmakka-toiminta on toistaiseksi tauolla!

Kiireetöntä oloa ja hyvää mieltä hevosista!

Tervetuloa hoitamaan hyvinvointiasi hevosten pariin!

Sosiaalipedagoginen Virmakka-hevostoiminta on yksilöllisesti suunniteltua, matalan kynnyksen hyvinvointitoimintaa, joka sopii jokaiselle hevosista kiinnostuneelle ikään, aiempaan hevoskokemukseen tai elämäntarinaan katsomatta. Virmakka-toiminta toteutuu sosiaalipedagogisten arvojen mukaisesti toiminnallisuuden, osallisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Tavoitteena on syventää sekä kehittää itsetuntemusta ja oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja. Hevosten avulla voidaan mm. lievittää stressiä, lisätä myönteisiä tunteita, selkiyttää ajatuksia sekä etääntyä huolista ja muista ei-toivotuista tunteista.

Hevosten läsnäololla on myönteinen vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Hevonen hyväksyy meidät sellaisenaan kuin olemme eikä valikoi meitä ulkonäön perusteella. Vuorovaikutus hevosen kanssa ei luo sosiaalisia paineita eikä edellytä sanallista kanssakäyntiä välttämättä laisinkaan. Jos sosiaaliset tilanteet jännittävät, hevosten kanssa voi olla luontevaa harjoitella vuorovaikutustaitoja, kuten taitoa kuunnella vastapuolta, vahvistaa kommunikointia kehonkielellä sekä asettaa omia rajoja.

Virmakka-toiminta sisältää monipuolisesti hevosenhoitoon, käsittelyyn ja ratsastukseen liittyviä harjoituksia. Virmakka ei ole vain ratsastuksellista toimintaa, vaan kokonaisvaltaista yhdessäoloa hevosen parissa!

Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinun näköisesi Virmakka-tuokio!

Virmakka-toiminnasta vastaa Valviran laillistama sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja Mella Lehtonen yhteistyössä Teijan Tallin kanssa. Virmakka-toiminta on toistaiseksi tauolla Mellan äitiysloman ajan.

Haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden tutustua hevoseen turvallisesti ja kiireettömästi.

Virmakka-toiminta sopii kaikille!

Hevosista hyvinvointia arkeen ja haastaviin elämäntilanteisiin

Virmakka-toimintaan ovat tervetulleita kaikki ikään tai taustoihin katsomatta. Voit tulla sinuna itsenäsi, oman elämäntarinasi, myös siihen kuuluvien vastoinkäymisten ja haasteiden kanssa. Toimintaan sisältyy vaitiolovelvollisuus, joka takaa osallistujalle mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan luottamuksellisesti. Kohdataan, pohditaan, annetaan kaikille esille tuleville tunteille, ajatuksille ja kokemuksille tilaa, mutta uskalletaan myös olla hiljaa ja kuunnella mitä hevosella on kerrottavanaan meistä.

Työskentely sopii erinomaisesti sinulle, joka haluat hengähtää arjen kiireiden keskellä, pysähtyä kuuntelemaan omaa olotilaasi ja tarpeitasi tai vahvistaa voimavarojasi elämän kriisitilanteissa, kuten surutyön tukena. Mikäli tunnet arjessasi väsymystä, uupumusta tai voimavarojen heikentymistä, Virmakka-hevostoiminta voi edistää omaa hyvinvointiasi ja lisätä stressinsietokykyäsi.

Virmakka-hevostoiminnan avulla voidaan myös tukea esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien, kuten koulukiusatuksi tulleiden, lasten ja nuorten osallisuuden tunnetta toiminnallisuuden kautta sekä edistää myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa.

Virmakka-toiminta sopii lisäksi erityislapsille (esim. ADHD, ADD, autismikirjo, oppimispulmat). Toimintaan ei ole alaikärajaa, vaan se suunnitellaan yksilöllisesti esimerkiksi lapsen ikätason mukaisesti. Virmakka-toiminnasta voi olla apua mm. keskittymiseen, ohjeiden vastaanottamiseen ja noudattamiseen sekä lapsen taitoon ohjata omaa toimintaa. Samalla kehittyvät myös karkea- ja hienomotoriset taidot sekä kehollinen ilmaisu.

Virmakka sopii myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista!

Huomioimme jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet, jonka ansiosta työskentely sopii myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista tai jos hevosten parissa toimiminen jännittää. Tällöin tutustumme hevoseen sekä sen lajityypilliseen käyttäytymiseen sinun tahtiisi vailla kiirettä ja paineita nopeasta edistymisestä. Jos olet vaikkapa haaveillut yhdessäolosta hevosten kanssa ilman halua tavoitteellista ja kilpailullista ratsastuksen harrastamista  – nyt siihen on mahdollisuus!

Tervetuloa rentoutumaan hevosten pariin!